طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2330
ردیف عنوان جشنواره دوره سالsort descending بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 بررسی روشهای تولید بذر سالم سیب زمینی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  کشاورزی تحقیق دوم PDF icon 1- دانش - داریوش.pdf
 1. دانش

  داریوش
2 دستگاه اندازه گیری سطح چرم جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار سوم PDF icon 1- یاوری.pdf
 1. یاوری

  فیض الله
3 سیستم پارتی لاین جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم PDF icon 1- جارالهی - علی.pdf
4 صفحه تراش رومیزی با کورس 18 سانتیمتر جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- مرتضی زرکوب.pdf
 1. زرکوب

  مرتضی
5 استفاده از زنبورهای تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 1- شجاعی - محمود.pdf
 1. شجاعی

  محمود
6 صندلی چرخ دار برقی تمام اتوماتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم PDF icon 1- میربلوکی.pdf
7 مبارزه بیولوژیک با حلزونهای آبزی ناقل بیماری انسان و دام جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم زیستی  تحقیق سوم PDF icon 1- تیرگری - سیاوش.pdf
 1. تیرگری

  سیاوش
8 بیل مکانیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- وثوقی زاده.pdf
 1. وثوقی‌زاده

  غلامحسین
9 دستگاه رمز کننده تلفن و بی سیم جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر تحقیق سوم PDF icon 1- مرکز تحقیقات دانشگاه شریف.pdf
 1. دانشگاه صنعتی شریف

  مركز تحقیقات الكترونیك
10 انواع سمپاش و وسائل دفع آفات جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار سوم PDF icon 1- معیری - حسین.pdf
 1. معیری

  حسن
11 جستجوی پیروژنها در فرآورده های تزریقی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیق سوم PDF icon 1- رفیعی تهرانی.pdf
12 ساخت داروهای ضد ویروسی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی اختراع اول PDF icon 1- حکیم الهی.pdf
 1. حکیم الهی

  غلامحسین
13 بررسی کیفیت اشباع پذیری چوبهای ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 1- حسین زاده - عبدالرحمن.pdf
 1. حسین‌زاده

  عبدالرحمن
14 سنتز دی آلکیل دی تیو فسفات روی (ZDDP) جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی اختراع اول PDF icon 1- وزارت نفت.pdf
 1. وزارت نفت

  مركز پژوهش و خدمات علمی
15 پرس کاربری کفش جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار اول PDF icon 1- بچه لو.pdf
 1. بچه‌لو

  محرمعلی
16 دستگاه جدا کننده دانه ازکاه جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع دوم PDF icon 1- زرین چنگ.pdf
17 ساخت کشتی ولنچ جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار اول PDF icon 1- انگالی بوشهری.pdf
18 ماده جلب کننده حشرات نر پروانه کرم خراط جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع دوم PDF icon 1- مرتضی اسماعیلی.pdf
 1. اسماعیلی

  مرتضی
19 مرکز تلفن 1000 شماره ای جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق اول PDF icon 1- رزاقی - حسن.pdf
20 بررسی و تهیه ارقام تریپلوئید هیبرید چغندرقند جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم زیستی  تحقیق اول PDF icon 1- علیمرادی - ایرج.pdf

Pages