برگزیدگان

نمایش 2721 تا 2740 از 2814
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
2721 4023 فرهاد کمرئی مرد 1969 مجموعه داستان کوتاه جشنواره جوان خوارزمی 15
2722 4798 بنیامین کنکاشور مرد 417 طراحی و ساخت دستگاه آزمونگر محفظه احتراق توربین گاز جشنواره جوان خوارزمی 19
2723 2275 صدیقه کهریزی زن 573 انحراف سنج لگن، لوردزیمتر الکتریکی پرتابل،لوردزیمتر کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 5
2724 2410 سید آهنگ کوثر مرد 698 آبخوان داری جشنواره بین المللی خوارزمی 10
2725 4155 پوریا کورانی مرد 2066 همیار کشاورز جشنواره جوان خوارزمی 18
2726 3039 گوپا کومار کوماراپانیکر مرد 1307 تولید کتین و کیتوزان از ضایعات میگو جشنواره بین المللی خوارزمی 14
2727 3551 علی کوهپایه‌ای مرد 1665 شواهد احتمالی بر وجود سحابی جشنواره جوان خوارزمی 8
2728 3998 سعید کوهپایه‌زاده اصفهانی مرد 1956 واکسیناتور خودکار دام جشنواره جوان خوارزمی 15
2729 4088 امید کوه‌گرد مرد 2017 دستگاه سنتز نانوساختار به روش آسان القای میدان الکتریکی جشنواره جوان خوارزمی 17
2730 4464 امیرعباس کوچکعلی مرد 168 روش نوین آزمایش بتن خود تراکم جشنواره جوان خوارزمی 7
2731 4838 الهیار کوچکعلی مرد 168 روش نوین آزمایش بتن خود تراکم جشنواره جوان خوارزمی 7
2732 2693 علیرضا کی یگانه مرد 974 طراحی، ساخت و نصب سیستم خنک کاری بین قفسه‌ای نورد نهایی در ناحیه نورد گرم جشنواره بین المللی خوارزمی 19
2733 4026 علیرضا کیا مرد 1972 مهارت‌های زندگی در الحیاه جشنواره جوان خوارزمی 15
2734 4269 اکبر کیانی مرد 21 کاربرد مدل ریاضی و تکنیک GIS در ترسیم و تحلیل منحنی‌های همبارش با تاکید بر داده‌های مکانی - فضایی جشنواره جوان خوارزمی 2
2735 3725 احمد کیانی زهرانی مرد 1781 چانه گیر خمیر نان جشنواره جوان خوارزمی 11
2736 3658 سینا کیان‌مهر مرد 1734 موتور گرافیکی پارس جشنواره جوان خوارزمی 10
2737 2703 رضا کیاپاشا مرد 984 تصویرگر سه بعدی جشنواره بین المللی خوارزمی 19
2738 3681 کامران کیخسروی  مرد 1749 رابطه مساحت با محیط در چند ضلعی‌ها و رابطه حجم با مساحت در چند وجهی‌ها جشنواره جوان خوارزمی 10
2739 3116 سان چانگ کینگ مرد 1384 نقش محوری در ایجاد نظریه نواری اتصال کوردینانسی جشنواره بین المللی خوارزمی 25
2740 3747 محمد کیهانی  مرد 1794 فراورش تصعیدی در تولید پودر مس جشنواره جوان خوارزمی 11

Pages