طرح ها

نمایش 141 تا 160 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سالsort descending بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
141 سیستم کنترل لکوموتیوهای توزیع شده در طول قطار سنگین (لکوترل) جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار دوم Image icon 6- کریم محمدی.jpg
142 تحقیقات برجسته در رشته شیمی آلی جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های خارجی پاکستان علوم پایه برگزیده اول PDF icon 6- عطاالرحمان.pdf
143 آزماینده اتوماتیکی ترکیبی میانمداری بردهای الکترونیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار سوم Image icon 6- آزماینده اتوماتیکی.jpg
144 تحقیقات برجسته در زمینه فیزیک جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های خارجی پاکستان علوم پایه برگزیده اول PDF icon 6- حمید احمد خان.pdf
145 فرآیند حذف تک مرحله ای سولفید هیدروژن از گازهای ترش در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  ابتکار سوم Image icon 6- فرآیند حذف سولفید.jpg
146 تحقیقات برجسته در زمینه شیمی جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های خارجی بنگلادش علوم پایه برگزیده سوم PDF icon 6- امیر حسین خان.pdf
147 هواپیمای ابابیل 2 جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران هوا فضا  ابتکار سوم Image icon 6- هواپیمای ابابیل.jpg
148 چراغ اطاق عمل رهائی جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران فیزیک  اختراع سوم Image icon 6- مهدی رهایی.jpg
149 تعقیب کننده نور جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر دانش‌آموزی سوم Image icon 6- دانش آموزی 1.jpg
150 السابحات 3 (زیر دریایی نفر بر) جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق اول Image icon 6- السابحات.jpg
151 کامپیوتری کردن کتابهای درسی جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر دانش‌آموزی سوم Image icon 6- دانش آموزی 2.jpg
152 سوئیچ ترانزیت جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم Image icon 6- سوئیچ ترانزیت.jpg
153 مجموعه گیرنده پردازشگر و نمایشگر رادار (کاوش 1) جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم Image icon 6- کاوش1.jpg
154 ساخت و تولید آنتی بادیهای منوکلونال علیه رسپتورهای اختصاصی لکوسیت انسان جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی تحقیق دوم Image icon 6- قادری - عباس.jpg
155 بررسی تهیه واکسن اریون با استفاده از سویه ویروس تخفیف حدت یافته محلی روی کشت سلول دیپلوئید انسان جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیق دوم Image icon 6- واکسن اریون.jpg
156 طراحی و ساخت ماشین آلات خط شستشو و آرایش ماده معدنی کائولن جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد تحقیق دوم Image icon 7- یوسفی - عباس.jpg
157 تایمر برای کامپیوتر جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی سوم Image icon 7- دانش آموزی 3.jpg
158 هواپیمای S-68 جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه تحقیق دوم Image icon 7- هواپیمای اس 68.jpg
159 بکارگیری یون فلزی به عنوان پروب جهت شناسایی عوامل جایگاه فعال آنزیمهای مولکولهای کوچک جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران علوم  پزشکی تحقیق سوم Image icon 7- فرزامی - بیژن.jpg
160 بررسی تحولات کار کردی بازار کرمان جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران علوم انسانی  تحقیق سوم Image icon 7- احمد پور احمد.jpg

Pages