تعقیب کننده نور

Light follower
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1371
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

زاهدی مطلق

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hossien
Last Name: 
Zahedi Motlagh
Gender: 
M

عزتی

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Ezzati
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
6
Year: 
1993
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Winner student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

زاهدی مطلق

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hossien
Last Name: 
Zahedi Motlagh
Gender: 
M

عزتی

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Ezzati
Gender: 
M