طرح ها

نمایش 2041 تا 2060 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سالsort descending بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2041 نانو کریستالهای فلزی پلاسما مایع کلوئیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی هنگ کنگ فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 31- جیانفانگ وانگ.pdf
2042 آموزش هنر تذهیب به کودکان نابینا جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 19- 61.pdf
2043 نقش موثر در مدون ساختن معماری سنتی ایران با رویکرد طراحی نقوش در هنرهای قدسی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران معماری و شهرسازی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 31- زمرشیدی 2.pdf
2044 سامانه تشخیص ربات از انسان برای ویرایش متون فارسی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم PDF icon 19- 43.pdf
2045 تجزیه و تحلیل مواد اولیه خورشیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی سوئیس علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 31- ماجد شرگی.pdf
2046 کتاب فرش کودکان جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 19- 62.pdf
2047 طراحی و ساخت کاتالیزورهای انتخابگر بر پایه ترکیبات مزوحفره منظم و کاربرد آنها در تبدیلات شیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 31- کریمی 3.pdf
2048 سامانه دیدبان و مدیریت امور دانش آموزان جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کامپیوتر - سوم PDF icon 19- 44.pdf
2049 تصویربرداری تک سلولی از سیگنالینگ سلول T جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی استرالیا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 31- کاترینا گاوس.pdf
2050 مجموعه عکس " نگاه ساده من" جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 19- 63.pdf
2051 سامانه موقعیت یاب زمین پایه جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 31- یاوری - احیا 4.pdf
2052 بررسی نوسان بال پروانه در تونل باد جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 19- 47.pdf
2053 نقش لیسه ها و سینو باکتری ها در پوسته های خاک زیستی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی آلمان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی طرح‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 31- بورخارد بودل.pdf
2054 فیلم داستانی « سبک مثل پرواز » جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 19- 64.pdf
2055 بومی سازی و بهبود عملکرد و رفتار کلنی های زنبور عسل با استفاده از ملکه های اصلاح شده ایرانی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 31- طهماسبی 5.pdf
2056 همزن خودکار با بخار جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 19- 46.pdf
2057 شناسایی و اندازه‌گیری مقادیر کم فلزات سنگین، سموم و داروها در نمونه‌های زیست محیطی به کمک روش‌های نوین استخراج جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش پژوهان ایران فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 19- 8.pdf
2058 بازسازی تعدادی از تصانیف قدیمی دوره قاجار جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 19- 65.pdf
2059 معرفی ارقام جدید و برتر گل داودی خوشه‌ای، باغچه‌ای و شاخه بریده جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 31- شفیعی 6.pdf
2060 تولید نانو الیاف از عصاره پوست مرکبات جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران فناوری نانو - سوم PDF icon 19- 41.pdf

Pages