طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2225
ردیف عنوان جشنوارهsort descending دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 طراحی و ساخت پهپاد جت بمب‌افکن کرار جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 26- 46.pdf
2 جریان جابجایی در اثر گرادیان حرارت و غلظت در یک محفظه شیب دار پر شده از محیط متخلخل تحت شرایط مرزی حرارتی و غلظت مختلف جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های خارجی لبنان مکانیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-66.pdf
3 تولیدات داروهای گیاهی پیشگیری و معالجه کننده بعضی بیماریهای طیور جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 22-58.pdf
4 طراحی و ساخت دستگاه خشک کن انجمادی (فریز درایر) جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم Image icon 13-30.jpg
5 تحقیقات در زمینه‌های مختلف کیهان‌شناسی و نیروی جاذبه جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های خارجی هند علوم پایه برگزیده اول
6 ساخت لامپ کلایسترون جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه    ابتکار اول مشترک PDF icon 11-20.pdf
7 طرح 105 جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه  تحقیقات کاربردی اول Image icon 8- طرح 105.jpg
8 توسعه تئوری ها و مدل‌های مولکولی بر مبنای خواص مکانیک آماری و ...... جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 ایرانیان مقیم خارج آمريکا فناوری نانو _ دوم
9 شناسایی خودکار اثر انگشت جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیقات کاربردی سوم Image icon 9- قاسمیان یزدی.jpg
10 مجموعه طرحهای : تلفن همگانی راه دور ، گیرنده ماهواره جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم PDF icon 4- شرکت تکتا.pdf
11 طراحی و ساخت پل سریع النصب جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 19.jpg
12 بررسی کیفیت اشباع پذیری چوبهای ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 1- حسین زاده - عبدالرحمن.pdf
13 توسعه روش‌های درمانی برای درمان‌ بیماری‌های نورو دژنراتیو جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی شیلی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 28- 55.pdf
14 ساخت موشک صیاد I جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر تحقیقات کاربردی اول مشترک PDF icon 14-12.pdf
15 شبکه جهش فرکانس تاکتیکی مبتنی بر الگوریتم مقاوم در برابر فریب و تخریب (سرمد) جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 23-40.pdf
16 تولید tPA (دارویی از مولکول کوچک tPA در سیستم باکتریال ) به روش مهندسی ژنتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی تایلند زیست فناوری و علوم پایه پزشکی برگزیده سوم
17 خواص ساختاری، ارزیابی کارایی و الگوریتم های کاربردی شبکه ستاره جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم Image icon 19.jpg
18 سیستم اطفاء حریق جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی دوم PDF icon 11-57.pdf
19 طراحی و ساخت سیستم کنترل صنعتی برای اتوماسیون کارخانجات جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر ابتکار سوم Image icon 8- نخعی نژاد.jpg
20 تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 داخلی ايران مکانیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 32- 12.pdf

Pages