طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2147
ردیف عنوان جشنوارهsort descending دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 تحریک ایمنی ذاتی بر علیه سرطان جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی فرانسه زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 31- اریک ویویه.pdf
2 نرم‌افزار جامع شبیه‌سازی دینامیکی سیستم‌های هوافضایی جشنواره بین المللی خوارزمی 19 1384 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 19-24.pdf
3 تجاری سازی سامانه سرعت سنج خودرویی بر اساس پردازش تصویر جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران تجاری سازی برگزیده موفق در تولید ملی اول PDF icon 30- توحیدی.pdf
4 بنزالکونیم کلراید جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 12-30.pdf
5 توسعه مدل نقص نقطه برای پیش بینی خوردگی موضعی جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی آمریکا فناوری‌های شیمیایی برگزیده اول
6 دستگاه جابجا کننده قطعات جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران برق - مکانیک دانش‌آموزی سوم مشترک Image icon 8- دانش آموزی - روشن.jpg
7 پژوهش در فقه و مبانی حقوق اسلامی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های داخلی ایران علوم انسانی  تحقیقات بنیادی اول PDF icon 16-9.pdf
8 تجهیز هواپیمای میگ 29 به سیستم سوختگیری هوایی جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه  تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 10-29.pdf
9 طراحی و تولید نرم افزار محاسبات کوپلینگ جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر   پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 23-56.pdf
10 اثر داروهای اندومتاسین و تئوفیلین بر روی مکانیسم عمل پروتئین CSF جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی تحقیق دوم PDF icon 5- ربانی چادگانی.pdf
11 دستیابی به ساختار فوق ریز دانه در فولاد مستحکم CrMoV به روش‌های ترمومکانیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 27.jpg
12 تعامل متقابل لیزر و ماده جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های خارجی گرجستان علوم پایه برگزیده سوم
13 تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 داخلی ايران مکانیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 32- 12.pdf
14 تصویرگر سه بعدی جشنواره بین المللی خوارزمی 19 1384 طرح های داخلی ایران مکانیک اختراع سوم PDF icon 19-36.pdf
15 بیوحساسه‌های دقیق الکتروشیمیایی برای مصارف مختلف جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 ایرانیان مقیم خارج آمريکا فناوری نانو _ اول Image icon 13-43.jpg
16 نرم افزار عروض شناسی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران ادبیات - کامپیوتر  دانش‌آموزی دوم PDF icon 12-53.pdf
17 کربن‌ها و نیتریدهای نانو متخلخل جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های خارجی هند مواد،متالورژی و انرژی‌های نو پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 21-f-53.pdf
18 تولید سولفیت سدیم،هیپوسولفیت سدیم،متابی سولفیت سدیم و تیوسولفات آمونیوم جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  تحقیقات کاربردی سوم Image icon 9- عبدالرضا تبریزی.jpg
19 ماده و روشی نو برای ساخت قطعات پیجیده و دقیق به روش تف جوشی لیزری جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد  اختراع سوم PDF icon 16-20.pdf
20 تولید آهن اسفنجی به روش احیا مستقیم (طرح قائم) جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد  اختراع اول PDF icon 10-15.pdf

Pages