طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2191
ردیف عنوان جشنوارهsort descending دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 اطلس معادن سنگ های تزئینی و نمای ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران عمران پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 18-75.jpg
2 اسیلوسکوپ حافظه دار – شبکه برای کمودر 64 جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی سوم Image icon 7- دانش آموزی 2 -.jpg
3 تولید واکسن زنده دوگانه نیوکاسل (La Sota) و برونشیت عفونی (H-120) جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران زیست فناوری ، محیط زیست و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 29- مسعودی - شهین.pdf
4 سیستم های آشوبناک جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های داخلی ایران فیزیک تحقیقات بنیادی دوم PDF icon 15-11.pdf
5 تولید کیت تری گلیسرید آنزیمی جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیق دوم PDF icon 4- کیت تری گلیسیرید.pdf
6 سامانه تاکتیکی آشکار سازی، شناسایی ، تفکیک و جهت یابی اهداف راداری در باند 2-18 گیگا هرتز جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 25-42.pdf
7 پرگار مقاطع مخروطی (بیضی،هذلولی،سهمی) جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران مکانیک  اختراع سوم PDF icon 12-32.pdf
8 ژنتیک ملکولی سموم سیانو باکترها جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های خارجی استرالیا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 22-e-49.pdf
9 استفاده از زنبورهای تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 1- شجاعی - محمود.pdf
10 طراحی و ساخت آب بند خشک گازی جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های داخلی ایران مکانیک  پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 21- 60.pdf
11 طراحی و ساخت دستگاه آزمایش کشش و فشار تمام رایانه ای جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار سوم PDF icon 10-33.pdf
12 کنکاش (سامانه نظارت و تحلیل شبکه های مخابراتی) جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی سوم
13 تحقیقات پیرامون نحوه کاهش تاثیر محصولات کشاورزی در آلودگی محیط زیست جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های خارجی نیوزلند کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده دوم Image icon 12-47.jpg
14 مقاوم سازی بدنه نفربر در برابر گلوله 7.62-30 mmAP جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه ابتکار سوم مشترک Image icon 18-67.jpg
15 ساخت دستگاه تایر ماشین رادیال جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار دوم Image icon 8- تایر ماشین رادیال.jpg
16 تجاری سازی سامانه سرعت سنج خودرویی بر اساس پردازش تصویر جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران تجاری سازی برگزیده موفق در تولید ملی اول PDF icon 30- توحیدی.pdf
17 طراحی و ساخت پره توربین‌های هوایی جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار دوم PDF icon 15-16.pdf
18 فیلتر الکترواستاتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر ابتکار دوم PDF icon 4- فیلتر الکترواستاتیک.pdf
19 تولید سلولهای دودمان عصبی از تولید سلولهای بنیادی پرتوان تا پیوند به حیوانات مدل جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 52.pdf
20 ساختار ماتریسهای وقوعی و موارد استفاده آنها جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران علوم پایه تحقیقات بنیادی دوم Image icon 13- 14.jpg

Pages