پرتو نگار مرئی سیالات و ریز ذرات

Visualizer of supersonic microparticles
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نصیری

فارسی
نام: 
حمید رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
کنترل
English
Name: 
Hamid Reza
Last Name: 
Nasiri
Gender: 
M

کبریایی

فارسی
نام: 
آزاده
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
azadeh
Last Name: 
kebriaie
Gender: 
F
همکاران: 
دکتر آزاده کبریایی، سید علی اصغر رضوی حائری
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronic
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

نصیری

فارسی
نام: 
حمید رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
کنترل
English
Name: 
Hamid Reza
Last Name: 
Nasiri
Gender: 
M

کبریایی

فارسی
نام: 
آزاده
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
azadeh
Last Name: 
kebriaie
Gender: 
F
Collaborators: 
Azadeh Kebriaee, Seyed Ali Asghar Razavi Haeri