طرح ها

نمایش 81 تا 100 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی
81 صفحه تراش رومیزی با کورس 18 سانتیمتر جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- مرتضی زرکوب.pdf
82 صندلی چرخ دار برقی تمام اتوماتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم PDF icon 1- میربلوکی.pdf
83 بیل مکانیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- وثوقی زاده.pdf
84 انواع سمپاش و وسائل دفع آفات جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار سوم PDF icon 1- معیری - حسین.pdf
85 ساخت داروهای ضد ویروسی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی اختراع اول PDF icon 1- حکیم الهی.pdf
86 دستگاه جدا کننده دانه ازکاه جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع دوم PDF icon 1- زرین چنگ.pdf
87 ماده جلب کننده حشرات نر پروانه کرم خراط جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع دوم PDF icon 1- مرتضی اسماعیلی.pdf
88 استفاده از ماگنت در دستگاههای متحرک ارتودنسی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مهندسی پزشکی اختراع سوم PDF icon 1- شوکت بخش.pdf
89 ساخت مولاژهای اندام فوقانی و تحتانی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی جوانترین مخترع اول PDF icon 1- حمیرا هوشمند.pdf
90 کنترل بیماری واگیردار اسب در هند جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های خارجی هند کشاورزی و منابع طبیعی مهمان افتخاری _ PDF icon 9- prem kumar uppal.pdf
91 بررسی خواص ترمودینامیکی و الکتریکی چالکو جنیدهای نیمه هادی جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های خارجی هند علوم پایه مهمان افتخاری _ PDF icon 9- shamsuddin.pdf
92 دستاوردهای جدید در تحقیقات بنیادی شیمی الکتروآنالیز جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی چین فناوری‌های شیمیایی برگزیده اول PDF icon 10- Wang.pdf
93 خواص محلول ساختمان و تشکیل ترکیب‌های پلیمرهای قابل حمل و تورم در آب جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی قزاقستان فناوری‌های شیمیایی برگزیده اول PDF icon 10- Bekturov.pdf
94 توسعه و کاربرد روشهای تجزیه هسته‌ای در پاکستان جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی پاکستان علوم پایه برگزیده اول مشترک PDF icon 10- Iqbal Qureshi.pdf
95 انتقال گرمایشی الکترون با استفاده از گرادیان شیب‌دار جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی پاکستان علوم پایه برگزیده اول مشترک PDF icon 10- G.Murtaza.pdf
96 تئوری کنترل ریاضی جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی هند برق و کامپیوتر برگزیده دوم PDF icon 10- kanti bhushan.pdf
97 فناوری در خصوص گیاهان مهندسی زنتیک شده جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی پاکستان کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده دوم PDF icon 10- Riazuddin.pdf
98 بررسی اساس ملکولی بیماری چشمی آب مروارید جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی هند علوم پزشکی برگزیده دوم مشترک PDF icon 10- Dorairajan -india.pdf
99 پیوند سلول‌های کبدی برای درمان ناهنجاری‌های کبدی جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی هند علوم پزشکی برگزیده دوم مشترک PDF icon 10- Chitoor -india.pdf
100 درمان اسهال با استفاده از محلول O.R.S جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی بنگلادش علوم پزشکی برگزیده دوم Image icon 10- Rafiqul islam.jpg

Pages