طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2225
ردیف عنوان جشنوارهsort descending دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 جایگزینی پروپان به جای پروپیلن در سیستم مبرد واحد استحصال اتان مجتمع پتروشیمی پارس جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های داخلی ایران فناوری شیمیایی پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 28- 46.pdf
162 سامانه‌های الکترواپتیکی شناسایی و ردیابی زمینی- دریایی جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 21- 54.pdf
163 مواد چند فرویی با کاربری دریافت انرژی خورشیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی ایتالیا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 28- 59.pdf
164 لباس محافظ شیمیایی و میکروبی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  تحقیق دوم PDF icon 1- اسدالهی - علی.pdf
165 نامه باستان (ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی) جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران علوم انسانی پژوهش‌های بنیادی اول Image icon 18-85.jpg
166 تایمر برای کامپیوتر جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی سوم Image icon 7- دانش آموزی 3.jpg
167 اصلاح گندم‌ نا‌ن‌ در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی هند کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده اول
168 کسب دانش فنی و تولید hmx و پلیمر htpb جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 14-23.pdf
169 دتکتور گازهای شیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی تحقیق دوم PDF icon 4- دتکتور گازهای شیمیایی.pdf
170 دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی فشار قوی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 12-25.pdf
171 فرستنده رادیویی موج متوسط 10 کیلووات جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 10-21.pdf
172 تحقیق در علوم اسلامی جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های خارجی لبنان علوم انسانی برگزیده اول PDF icon 11-52-rezavan nayef.pdf
173 سامانه هشدار و فریب لیزری جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-47.pdf
174 توسعه دانش ترکیب های ارگانوسیلیکون در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- بلورچیان.pdf
175 دستگاه کاوشگر زیر دریایی جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار سوم PDF icon 21- 70.pdf
176 مواد ترکیبی برای جذب دی اکسید کربن : طراحی، عملکرد و ثبات جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی کانادا فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 30- سیاری عبدالحمید.pdf
177 تهیه پودر ملاس از مایع ملاس نیشکر جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار دوم PDF icon 1- محمد حاتم گویا.pdf
178 اطلس معادن سنگ های تزئینی و نمای ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران عمران پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 18-75.jpg
179 طراحی و ساخت ماشین ابزار تیزکن 125 R جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار دوم Image icon 8- رحمانی - علیرضا.jpg
180 طراحی بیوراکتور کاربردی های زیست فناوری : اصول مهندسی و نوآوری های فرآیند جشنواره بین المللی خوارزمی 19 1384 طرح های خارجی کانادا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی برگزیده _ PDF icon 19-44.pdf

Pages