توسعه فناوری نانو سیم‌های نیمه هادی برای تبدیل و ذخیره انرژی

Semiconductor Nanowire Technology for Energy Conversion and Storage
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
طرح‌های خارجی
کشور: 
آمريکا
زمینه علمی: 
فناوری نانو 
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
مواد و شیمی حالت جامد
برگزیده(ها): 

یانگ

فارسی
نام: 
پی دانگ
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Peidong
Last Name: 
Yang
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
Foreign
Country: 
USA
Field: 
Nano Technology
Category: 
Innovation
Eng part: 
Researcher(s): 

یانگ

فارسی
نام: 
پی دانگ
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Peidong
Last Name: 
Yang
Gender: 
M