طراحی و ساخت سیستم رانش واترجت

Design and Manufacture of a Waterjet Propulsion System
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
توسعه ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

پاشایی

فارسی
نام: 
مهندس علی اصغر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی- مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Aliasghar
Last Name: 
Pashaie
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
iran
Field: 
Mechanics
Rank: 
second
Eng part: