طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2292
ردیف عنوان جشنوارهsort descending دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 طراحی روشهای جدید ذهنی در عملیات ریاضی جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران علوم پایه  ویژه برگزيده PDF icon 10-42.pdf
2 محافظ بالستیکی تجهیزات استقراری و متحرک جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه نوآوری سوم PDF icon 24- 64.pdf
 1. سازمان صنایع دفاع

  پژوهشكده علوم و فناوری خودرویی
3 کشف و معرفی داروهای ضد ویروسی جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های خارجی بلژیک زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 22-e-55.pdf
 1. دکلرک

  اریک
4 روش‌هایی جهت بازشناسی حروف فارسی توسط کامپیوتر جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر دانش‌آموزی اول Image icon 8- دانش آموزی - حقیقی.jpg
 1. حقیقی

  كسری
5 سیستم رانش شناورهای تندرو جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی دوم مشترک Image icon 17.jpg
 1. سازمان صنایع دفاع

  مرکز طراحی مهندسی توس خودرو
6 طراحی و ساخت یک تونل باد سه منظوره و سیستم های اندازه گیری جانبی جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 21- 50.pdf
 1. دانشگاه امام حسین

  مرکز تحقیقات آیرودینامیک
7 طراحی و ساخت فرستنده – گیرنده سینتی سایزری در باند رادیوئی HF جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی تحقیق دوم PDF icon 5- قلمبر دزفولی.pdf
8 فن آوری افزایش استحکام لوله های جدار ضخیم جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم مشترک Image icon 13-41.jpg
9 کشف و استفاده عملی از پدیده خود انطباقی اجسام جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های خارجی روسیه علوم پایه برگزیده اول PDF icon 13- بلخمان.pdf
 1. بلخمان

  ایلیا
10 فن آوری تولید یک نوع حسگر نوری جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر تحقیقات کاربردی سوم Image icon 13-23.jpg
 1. رستمی

  حبیب
11 استحصال فلز نیکل از کاتالیست‌های مستعمل نیکل دار به روش احیای الکتریکی جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 داخلی ايران فناوری‌های شیمیایی طرح‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 32- 16.pdf
12 سامانه موقعیت یاب زمین پایه جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 31- یاوری - احیا 4.pdf
 1. یاوری

  احیا
13 دستگاه سنگ تخت اتوماتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار اول PDF icon 1- حکاک.pdf
14 دستگاه تهویه مطبوع آپارتمانی هوا پاک جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران مکانیک  تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 11-27.pdf
 1. ذکائی

  ارژنگ
15 شبکه سامانه آنتن‌های ماهواره‌ای ثابت و سیار با قابلیت تنظیم خودکار بر روی ماهواره‌های GSO جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-50.pdf
 1. مهرابی بیان

  محمدرضا
16 سنتز و طراحی ایمپدانس‌های شبیه‌سازی شده، نوسان سازهای سینوسی و پالایه‌های آنالوگ با استفاده از بلوک‌های ساختاری مدار الکترونیک نوین جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های خارجی هند برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 25-65.pdf
 1. سنانی

  راج
17 تهیه و ارزیابی لیشمانین استاندارد ایران برای استفاده در تست پوستی انسان جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیقات کاربردی دوم Image icon 9- علیمحمدیان.jpg
 1. علیمحمدیان

  محمد حسین
18 ردیاب الکترواپتیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های بنیادی سوم Image icon 18-53.jpg
19 نقش تقارن همدیس در فیزیک نظری جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های داخلی ایران علوم پایه   پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 22-26.pdf
 1. روحانی

  شاهین
20 حسابی 1 جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران  علوم پایه دانش‌آموزی سوم
 1. سمائی

  رضا

Pages