طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2329
ردیف عنوان جشنوارهsort descending دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 تدوین دانش فنی و نمونه‌سازی سمپاش الکترواستاتیک پشتی جشنواره بین المللی خوارزمی 19 1384 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 19-38.pdf
2 بررسی کمی و کیفی رنگیزه ها در گونه های مختلف زعفران و در کشت سلولهای جدا شده جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران علوم زیستی تحقیقات بنیادی دوم Image icon 9- ابراهیم زاده.jpg
3 سرطان و مصونیت جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 ایرانیان مقیم خارج آمريکا علوم پزشکی _ اول PDF icon 14-38.pdf
 1. صفایی

  بیژن
4 طراحی و تولید شیرهای حفاری و فلنج جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های داخلی ایران  مکانیک تحقیقات توسعه‌ای سوم PDF icon 16-18.pdf
5 انتقال آنی تصویر دیجیتال، فشردگی آنی اطلاعات تصویری پروژه زمزم و دلفین و پروژه 19 بهمن جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران  صنایع دفاعی ابتکار اول PDF icon 5- انتقال آنی تصویر.pdf
 1. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

  معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی
6 کسب دانش فنی ژیروسکوپهای دقیق مکانیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار دوم مشترک Image icon 13-22.jpg
 1. صنایع اجزاء دقیق

  سازمان صنایع هوا فضا
7 گالکتین ها در سلامت و بیماری جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی تایوان علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 28- 54.pdf
 1. لیو

  فو تانگ
8 ساخت بمب هدایت شونده، سوخت گیری هوایی شکاری شکاری و... جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  ابتکار اول PDF icon 2- طرح قدر ، کوثر ، شاهد.pdf
9 ناوچه کلاس سینا جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 23-38.pdf
 1. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

  معاونت تحقیقات جهاد خودكفایی
10 سنتز و فرموله کردن فرمون کرم سیب جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم مشترك PDF icon 11-42.pdf
 1. تبریزیان

  مهرداد
11 مطالعه جامع گرده افشانی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی نیوزلند کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده دوم
 1. دنوان

  بری جیمز
12 سنتز لیگاندهای جدید برای مطالعه پروتئین های گیرنده سیگما و پی گاما جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 20-18.pdf
 1. حاجی پور

  عبدالرضا
13 پرتو نگار مرئی سیالات و ریز ذرات جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 داخلی ايران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 32- 11.pdf
 1. نصیری

  حمید رضا
 2. کبریایی

  آزاده
14 نانو و میکرو هیدروژل های ساخته شده برای مهندسی بازسازی کننده جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 ایرانیان مقیم خارج آمریکا فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 29- خادم حسینی.pdf
 1. خادم حسینی

  علیرضا
15 سیستم رانش شناورهای تندرو جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی دوم مشترک Image icon 17.jpg
 1. سازمان صنایع دفاع

  مرکز طراحی مهندسی توس خودرو
16 همه گیر شناسی HTLV-1 و ویروس شناسی آن در خراسان جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیق سوم Image icon 6- همه گیرشناسی.jpg
17 شبیه ساز کامل متحرک هواپیمای ایران 140 جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران هوا فضا پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 27- 44.pdf
18 فن آوری افزایش استحکام لوله های جدار ضخیم جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم مشترک Image icon 13-41.jpg
19 سیستم تعیین موقعیت جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر تحقیق اول PDF icon 3- سیستم تعیین موقعیت.pdf
 1. دانشگاه صنعتی شریف

  دانشكده مهندسی برق
20 مرگ سلول‌ها در پاتوبیولوژی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی اسپانیا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- کرومر.pdf
 1. کرومر

  گیدو

Pages