طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2323
ردیف عنوان جشنوارهsort descending دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 ساخت نمایشگرهای مسطح قابل انعطاف پلاسمایی بر روی پلاستیک جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی دوم Image icon 14.jpg
 1. مهاجرزاده

  شمس‌الدین
2 نو تار جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 داخلی ايران هنر پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 32- 10.pdf
 1. طلایی

  داریوش
3 طراحی و ساخت سیستم پیشبرنده بریس مددجویان قطع نخاع جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم Image icon 13-28.jpg
 1. معینی

  حمید رضا
4 گلخانه ایرانی فراز جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی نوآوری دوم PDF icon 30- سیدی.pdf
5 طراحی و ساخت رمز کننده ماکس 32 کاناله BEU-70 جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق سوم Image icon 6- رمز ماکس32.jpg
 1. عابدی استاد

  علی اصغر
6 کنترل و سیستم های هوشمند جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  پژوهش‌های بنیادی اول Image icon 10.jpg
 1. لوکس

  كارو
7 طراحی و ساخت سازه ها و بدنه چرخ بال جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه  ابتکار اول مشترك PDF icon 11-18.pdf
8 مجتمع 5: موشک زمین به زمین با برد 145 کیلومتر جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق اول PDF icon 3- مجتمع 5.pdf
 1. جهاد سازندگی

  مركز تحقیقات مهندسی
9 دستگاه پودر رنگ پاش الکترواستاتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم Image icon 13-32.jpg
10 تعیین ژنهای مسئول پاتوژنز انگل مالاریا (پلاسمودیوم فالسیپارم) جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های خارجی استرالیا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 24-e- 65.pdf
 1. مایر

  آلکسندر
11 طراحی و ساخت کودپاش سانتریفوژی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار دوم PDF icon 1- قمری ساعی.pdf
12 طراحی و تولید نرم افزار محاسبات کوپلینگ جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر   پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 23-56.pdf
 1. فقهی

  سید امیرحسین
13 تصویربردار هواپایه بر اساس رادار روزنه ترکیبی جشنواره بین المللی خوارزمی 34 1399 بین المللی ایران برق و کامپیوتر توسعه ای دوم Image icon Dr shahram.jpg
 1. شهرام

  شاهرخ
14 عمل آوری ترمومکانیکی فولاد جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های خارجی کانادا مواد،متالورژی و انرژی‌های نو برگزیده اول Image icon 14-44.jpg
 1. جوناس

  جان
15 دستیابی به ساختار فوق ریز دانه در فولاد مستحکم CrMoV به روش‌های ترمومکانیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 27.jpg
 1. موذنی

  محمد
16 کوبان ها : تبدیل مواد منفجره به مواد دارویی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 ایرانیان مقیم خارج آمريکا فناوری‌های شیمیایی _ اول PDF icon 12- بشیر هاشمی.pdf
 1. بشیر هاشمی

  عبدالله
17 هواپیمای S-68 جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه تحقیق دوم Image icon 7- هواپیمای اس 68.jpg
18 تدوین فناوری تولید انبوه پنیر ایرانی جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  پژوهش‌های توسعه‌ای سوم Image icon 26.jpg
19 بررسی اقسامی از بی مهرگان خلیج فارس جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران زیست شناسی  دانش‌آموزی اول PDF icon 11-55.pdf
20 مجموعه طرحها: پایلوت پلنت RPHT و واحد تولید DN جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  ابتکار دوم PDF icon 3- مجموعه طرحها دانشگاه امام حسین.pdf
 1. دانشگاه امام حسین

  مركز تحقیقات

Pages