بيژن زاده

فارسی
نام: 
مهندس رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اهواز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
گرایش: 
سازه های هیدرولیکی
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Bizhanzadeh
Gender: 
M