جاروی صنعتی توربو وکیوم

Turbo vacuum industrial cleaning
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بيژن زاده

فارسی
نام: 
سعيد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اهواز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
طراحی جامدات
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Bizhanzadeh
Gender: 
M

بيژن زاده

فارسی
نام: 
مهندس رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اهواز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
گرایش: 
سازه های هیدرولیکی
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Bizhanzadeh
Gender: 
M
همکاران: 
شرکت ناب اندیش صنعت اعصار
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

بيژن زاده

فارسی
نام: 
سعيد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اهواز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
طراحی جامدات
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Bizhanzadeh
Gender: 
M

بيژن زاده

فارسی
نام: 
مهندس رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اهواز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
گرایش: 
سازه های هیدرولیکی
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Bizhanzadeh
Gender: 
M
Collaborators: 
Nab Andish Sanat Asar Co.