بيژن زاده

فارسی
نام: 
سعيد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اهواز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
طراحی جامدات
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Bizhanzadeh
Gender: 
M