طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2372
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشورsort descending زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 بررسی زاویه تماس قطره آب در سطوح آب دوست و غیرآب دوست جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش آموزی ایران فناوری نانو - دوم PDF icon 17-j- 37.pdf
 1. گزانی

  فرید
 2. عالمیان

  امیرمحمد
 3. عبدی

  محمدحسین
 4. امانی

  علی
2 شیمی بتا آمینو اسیدهای حلقوی جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های خارجی مجارستان فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 22-e-45.pdf
 1. فولاپ

  فرنک
3 مدیریت خط تلفن جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-48-a.jpg
 1. مونسان

  محمد صالح
4 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-50-b.jpg
5 پس از شش ماه .... فروردین جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-51-b.jpg
 1. رضایی قمی

  حمیده
6 عشق کاغذی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-52-a.jpg
 1. رستمی

  پگاه
7 بررسی عصاره‌های گیاهی بر علیه آفات زنجره خرما جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-a.jpg
 1. سیلانی

  محمدرضا
 2. جوادی

  سید مرتضی
8 کاهش رشد و تولید افلاتوکسین به وسیله عصاره هوفاریقون جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-b.jpg
9 شناسایی و جلوگیری از سرطان کبد در سیاهان آفریقا جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی آفریقای جنوبی علوم پزشکی برگزیده اول
 1. کیو

  میکائیل
10 آمینو آلکیلاسیون آلدئیدها در یک واکنش سه جزئی به کمک محلول لیتیم پرکلرات جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 ایرانیان مقیم خارج آلمان فناوری‌های شیمیایی _ اول PDF icon 12- ایپکچی و سعیدی.pdf
 1. ایپکچی

  یونس
 2. سعیدی

  محمد رضا
11 توسعه مواد و پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی دمای بالا در صنایع پیشرفته جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی آلمان مواد،متالورژی و انرژی‌های نو پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 28- 60.pdf
 1. شوتز

  مایكل یوهانس
12 بهبود و کشف روشها و مفاهیم نوین در سنتز شیمی آلی و واکنشهای کاتالیتیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های خارجی آلمان فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 29- برنارد بریت.pdf
 1. بریت

  برنادت
13 روشهای نوین طیف سنجی جذب پرتوهای ایکس با دقت بالا و وابستگی زمانی با استفاده از تابش سینکروترون جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های خارجی آلمان علوم پایه پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 24-e- 67.pdf
 1. فرام

  رونالد
14 از درمان کودکان تا پیشگامان پزشکی شخصی- اتحاد بین المللی برای کودکان مبتلا به بیماری های نادر سیستم ایمنی بدن جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های خارجی آلمان علوم پزشکی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 29- کریستوف کلاین.pdf
 1. کلاین

  کریستوف
15 مهندسی الگوریتم جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی آلمان برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 26- 76.pdf
 1. ملهورن

  کورت
16 پیشبرد مرزهای دانش در جراحی مغز و اعصاب در جهان و تلاش در ارتقای این دانش در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 ایرانیان مقیم خارج آلمان علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 27- 40.pdf
 1. سمیعی

  مجید
17 فیزیک پلاسما و علوم غیر خطی جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های خارجی آلمان علوم پایه پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 22-e-41.pdf
 1. شوکلا

  پادما کانت
18 اثبات آنتی آروماتیسیته با اثر آنیزوتروپی در طیف 1H NMR جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های خارجی آلمان فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 27- 65.pdf
19 نقش لیسه ها و سینو باکتری ها در پوسته های خاک زیستی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی آلمان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی طرح‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 31- بورخارد بودل.pdf
 1. بودل

  بورخارد
20 کوبان ها : تبدیل مواد منفجره به مواد دارویی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 ایرانیان مقیم خارج آمريکا فناوری‌های شیمیایی _ اول PDF icon 12- بشیر هاشمی.pdf
 1. بشیر هاشمی

  عبدالله

Pages