برگزیدگان

نمایش 2961 تا 2980 از 3032
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
2961 2607 ابوالقاسم گرجی مرد 888 پژوهش در فقه و مبانی حقوق اسلامی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 ایران
2962 2209 گروه صنایع الکترونیک مخابرات حقوقی 512 پیک DT-140 جشنواره بین المللی خوارزمی 3 ایران
2963 2549 گروه صنایع تسلیحاتی حقوقی 834 فن آوری افزایش استحکام لوله های جدار ضخیم جشنواره بین المللی خوارزمی 13 ایران
2964 2533 گروه صنایع تسلیحاتی حقوقی 818 راکت انداز 16 لول کوتاه دریایی جشنواره بین المللی خوارزمی 13 ایران
2965 2672 صنایع شهید ستاری گروه صنایع مهمات سازی و متالورزی حقوقی 953 طراحی و تولید گلوله توپخانه 130 میلیمتری حامل جشنواره بین المللی خوارزمی 18 ایران
2966 4089 فرید گزانی مرد 2018 بررسی زاویه تماس قطره آب در سطوح آب دوست و غیرآب دوست جشنواره جوان خوارزمی 17 ایران
2967 4541 سینا گل افشان مرد 236 افزایش بیوسنتز گلیکوزیدهای قلبی دیژیتوکسین در گل انگشتانه Digitalispurourea بر روی دهلیز ایزوله شده موش‌های صحرایی جشنواره جوان خوارزمی 10 ایران
2968 5269 مرتضی گل محمدی مرد 5277 دستیابی به دانش فنی و تولید ارقام متحمل و مقاوم به بیماری جاروک لیموترش جشنواره بین المللی خوارزمی 35 ایران
2969 4993 فرهاد گل محمدی مرد 4996 سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 33 ایران
2970 4765 هیمن گل پیرا مرد 391 توسعه نرم افزار معادل سازی دینامیکی شبکه‌های توزیع فعال جشنواره جوان خوارزمی 17 ایران
2971 3848 محمدعلی گلستانه مرد 1856 فوتبالیست یک به یک جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
2972 5041 ناصر گلستانی مرد 5049 طبقه بندی فضاهای کوانتومی و تقارن های آنها جشنواره جوان خوارزمی 22 ایران
2973 2635 رضا گلستانی شیشوان مرد 916 طراحی و ساخت سانتریفیوژهای یخچال دار دور بالا جشنواره بین المللی خوارزمی 17 ایران
2974 5152 مسعود گلستانی پور مرد 5133 بومی سازی تولید صدا خفه کن داخلی خطوط تقلیل فشار گاز جشنواره بین المللی خوارزمی 34 ایران
2975 4292 رامین گلستانیان مرد 35 ربایش بارهای همنام و تاثیر آن در رمبش پلیمرهای زیست شناختی جشنواره جوان خوارزمی 2 ایران
2976 4813 امین گلین شریف دینی مرد 429 تونل صدای جهت‌دار جشنواره جوان خوارزمی 20 ایران
2977 4664 اسماعیل گنجه مرد 329 طراحی و ساخت کوره آزمایشگاهی مادون قرمز با نرخ گرمایشی بالا جشنواره جوان خوارزمی 14 ایران
2978 3865 علی گنجی‌زاده مرد 1866 سیمان با قابلیت نفوذناپذیری به اشعه X جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
2979 3111 رشید گنیو مرد 1379 تولید تابش هماهنگ مرتبه بالا در لیزر پلاسما جشنواره بین المللی خوارزمی 24 ازبکستان
2980 4573 پیام گواهی مرد 263 نقشه خوان صوتی فرش (استاد فرش) جشنواره جوان خوارزمی 11 ایران

Pages