دستگاه پرداختکاری خودکار ایمپلنت های مفصل ران

Design, development and fabrication of abrasive flow finishing apparatus and its application in automatic Nano-finishing of hip joint implants
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش پژوهان و فناوران
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

چوپاني

فارسی
نام: 
يحيي
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
46
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسي مکانيک
گرایش: 
ساخت و توليد
English
Name: 
yahya
Last Name: 
choopani
Gender: 
M

راز فر

فارسی
نام: 
محمد رضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
27
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
mohammadreza
Last Name: 
razfar
Gender: 
M

خواجه زاده

فارسی
نام: 
محسن
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
27
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mohsen
Last Name: 
Khajeh zadeh
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Country: 
iran
Rank: 
third