طراحی و توسعه مواد مزوپور جهت‌دار به منظور استفاده در کاتالیست‌ها، سنسورها و محیط زیست

The interfacial assembly and synthesis of ordered mesoporous materials for applications
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
چین
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ژائو

فارسی
نام: 
دانگ یوآن
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Dongyuan
Last Name: 
Zhao
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
Foreign
Country: 
China
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Applied Research
Eng part: 
Researcher(s): 

ژائو

فارسی
نام: 
دانگ یوآن
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Dongyuan
Last Name: 
Zhao
Gender: 
M