کشف دارو با توان بالقوه احتمالی برای درمان بیماری آلزایمر و زوال عقل ناشی از آن

Discovery of potential drug candidates for the treatment of Alzheimer`s disease and related dementias
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1384
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
پاکستان
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
_
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

چودری

فارسی
نام: 
محمد اقبال
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Muhammad Iqbal
Last Name: 
Choudhary
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
19
Year: 
2006
Section: 
Foreign
Country: 
Pakistan
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Distinguished Researcher
Rank: 
_
Eng part: 
Researcher(s): 

چودری

فارسی
نام: 
محمد اقبال
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Muhammad Iqbal
Last Name: 
Choudhary
Gender: 
M