طرح ها

نمایش 41 تا 60 از 2191
ردیف عنوانsort descending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
41 آسیاب سیار جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-49.jpg
42 آسیب شناسی تبلیغ دینی جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران علوم اسلامی - سوم Image icon 7-j-65.jpg
43 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-50-b.jpg
44 آشکار ساز عوامل شیمیایی مبتنی بر روش طیف سنجی تحرک یونی جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم مشترک PDF icon 15-34.pdf
45 آشکارسازی عیوب ظاهری کاشی‌ها و سرامیک‌های ساده و طرح دار جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش پژوهان ایران فنی و مهندسی دانشجویی - کارشناسی سوم Image icon 5-j-30.jpg
46 آلکیل دی متیل بتایین جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 12-29.pdf
47 آموزش الفبای قرآنی، وضو و نماز در قالب شعر  جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم Image icon 12-j-84.jpg
48 آموزش نجوم به نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران فیزیک و نجوم - سوم PDF icon 14-j- 80.pdf
49 آموزش هنر تذهیب به کودکان نابینا جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 19- 61.pdf
50 آمینو آلکیلاسیون آلدئیدها در یک واکنش سه جزئی به کمک محلول لیتیم پرکلرات جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 ایرانیان مقیم خارج آلمان فناوری‌های شیمیایی _ اول PDF icon 12- ایپکچی و سعیدی.pdf
51 آنالیز تنها و یا همزمان برخی مواد با استفاده از روش های سینتیکی – کاتالیتیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم Image icon 13.jpg
52 آنالیز در هنرهای تجسمی جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش پژوهان ایران هنر کاردانی سوم Image icon 4-j-27-b.jpg
53 آنالیز مولکولی ژن CYP21 و تشخیص پیش از تولد در خانواده‌های مبتلا به کمبود آنزیم 21-هیدروکسیلاز در شمال شرق ایران جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی اول Image icon 7-ja-23.jpg
54 آنالیز هارمونیکی شبکه های قدرت در شرایط ماندگار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر دانشجویی - کارشناسی ارشد - Image icon 1-j-19.jpg
55 آنالیز و بررسی پترن تشعشعی آنتن‌های پنجره‌ای واقع در مجاورت سطح زمین غیر کامل با استفاده از تئوری تصویر جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش پژوهان ایران فنی و مهندسی دانشجویی - دکتری دوم Image icon 5-j-19.jpg
56 آنتن آرایه بازتابی مایکرو استریپی با تغذیه آفست درباند ku جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 15-j- 40.pdf
57 آنتی ژن ترکیبی جدید جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های خارجی مالزی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی برگزیده دوم
58 آنژیوکت هشدار دهنده برای جلوگیری از خطای تزریق داخل شریانی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی ابتکار سوم PDF icon 14-j- 45.pdf
59 آنگونه که یاری می کنی یاری می‌شوی(حضرت علی(ع)) جشنواره جوان خوارزمی 21 1398 دانش آموزي ايران هنر هنر دوم PDF icon hazrat ali.pdf
60 آنی ناظر سیتم جمع آوری اتوماتیک اطلاعات تولید جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار سوم مشترک PDF icon 12-38.pdf

Pages