طرح ها

نمایش 41 تا 60 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سالsort descending بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
41 رتراکتور عمل جراحی دریچه میترال قلب جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران  علوم پزشکی اختراع دوم PDF icon 2-علیرضا عصمت.pdf
42 (E.C.M) تکنولوژی ماشین کاری به روش الکتروشیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران مکانیک  تحقیق دوم PDF icon 2- امین زاده گوهری.pdf
43 بررسی شانکر در درختان انجیر جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق دوم PDF icon 2- خلیل مبین.pdf
44 رمز کننده بیسیم (طه 104) – رمز کننده تلکس (قدس 510 ) - رمز کننده فاکسیمایل (نصر 4100) جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم PDF icon 2-رمز کننده بیسیم.pdf
45 رسوب شیمیایی در فاز بخار جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  تحقیق سوم PDF icon 2- بوشهری - علی.pdf
46 دروگر بهطا جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع سوم PDF icon 2- دروگر بهطا.pdf
47 رمز کننده صوتی جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق سوم PDF icon 2- احدی سرکانی.pdf
48 ساخت بمب هدایت شونده، سوخت گیری هوایی شکاری شکاری و... جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  ابتکار اول PDF icon 2- طرح قدر ، کوثر ، شاهد.pdf
49 دستگاه اولترا سوند تراپی سون فارا جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار دوم PDF icon 2-ناظمی مقدم.pdf
50 دستگاه اسپارک اروژن جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران  مکانیک ابتکار دوم PDF icon 2- سیادت جهرمی.pdf
51 دستگاه ظهور چاپ عکس رنگی جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار دوم PDF icon 2- هوسیگ یادگاریان.pdf
52 کوره ذوب القایی 2 تن جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار دوم PDF icon 2- مسعود صلاحی.pdf
53 دستگاه نرم کننده چرم (اشتول یامولیسا) جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار سوم PDF icon 2- تجددفر- سرخوش.pdf
54 تولید محلی باسیلوس تورنژینسیس جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران علوم زیستی  تحقیق اول PDF icon 2- معظمی.pdf
55 طراحی و ساخت راکت فجر 3 جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  ابتکار سوم PDF icon 2-راکت فجر3.pdf
56 طرحهای مخابراتی: سیستم سروش 105، بوستر قدیر 102 و مودم FSK یک مگابیت جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق اول PDF icon 2-طرحهای مخابراتی.pdf
57 دستگاه حفر چاههای فاضلاب و قنوات جشنواره بین المللی خوارزمی 2 1367 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار سوم PDF icon 2-میربمانی یزدی.pdf
58 پیک DT-140 جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق سوم PDF icon 3- پیک 140.pdf
59 دستگاه پوست کن و سفید کن برنج جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع سوم PDF icon 3- پوست کن برنج.pdf
60 بررسی و اجرای انتقال جنین گاو جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 3-جنین گاو.pdf

Pages