طرح ها

نمایش 2021 تا 2040 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سالsort descending بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2021 طراحی دستگاه نیمه خودکار بافت زیلو جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران مکاترونیک - دوم PDF icon 18-j- 46.pdf
2022 ابزار کمک آموزشی ریاضی پایه جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - سوم PDF icon 18-j- 62.pdf
2023 تقویت کننده ماکروویو 2.5 تا 6 گیگاهرتز 150 وات جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 18-j-18.pdf
2024 میت بوکس برنامه پذیر جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران مکاترونیک - دوم PDF icon 18-j- 47.pdf
2025 بررسی نظریه‌ی بسته بودن روابط اجتماعی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - سوم PDF icon 18-j- 63.pdf
2026 مرگ سلول‌ها در پاتوبیولوژی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی اسپانیا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- کرومر.pdf
2027 ارتقای سامانه اتو آنالایزر موجود با هدف افزایش امنیت و دقت تجهیزات جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 18-j-19.pdf
2028 طراحی و ساخت نمونه پنجره اضطراری ساختمان جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران معماری و عمران - سوم PDF icon 18-j- 48.pdf
2029 پویانمایی- الهه عشق جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران هنر - اول PDF icon 18-j- 64.pdf
2030 شبیه سازی مغز برای شرایط عصبی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی کانادا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- لوزانو.pdf
2031 توسعه دانش ترکیب های ارگانوسیلیکون در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- بلورچیان.pdf
2032 معرفی ارقام جدید و برتر گل داودی خوشه‌ای، باغچه‌ای و شاخه بریده جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 31- شفیعی 6.pdf
2033 اندازه گیری خزش بتن به کمک تصویربرداری جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش پژوهان ایران عمران نوآوری سوم PDF icon 19-18.pdf
2034 میکرو استریواسکوپ سه بعدی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران برق والکترونیک - دوم PDF icon 19- 42.pdf
2035 اثری برگزیده در دستگاه شور جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - اول PDF icon 19- 60.pdf
2036 سامانه انتقال نوری POTN ترابیتی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر طرح‌های توسعه‌ای اول PDF icon 31- بیگی - لطف اله 7.pdf
2037 سامانه تشخیص ربات از انسان برای ویرایش متون فارسی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم PDF icon 19- 43.pdf
2038 آموزش هنر تذهیب به کودکان نابینا جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 19- 61.pdf
2039 طراحی و ساخت توربین گاز MAP2B جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران مکانیک طرح‌های توسعه‌ای اول PDF icon 31- نظام آبادی 8.pdf
2040 سامانه دیدبان و مدیریت امور دانش آموزان جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کامپیوتر - سوم PDF icon 19- 44.pdf

Pages