سامانه یکپارچه کنترل تجهیزات و مدیریت انرژی و آلاینده‌ها

Integrated control system for equipment and energy management and pollutants
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1396
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

راست خدیو

فارسی
نام: 
نوید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Navid
Last Name: 
Rastkhadiv
Gender: 
M

هاشمی پور

فارسی
نام: 
سید حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Seyed Hossien
Last Name: 
Hashemipour
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
19
Year: 
2017
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

راست خدیو

فارسی
نام: 
نوید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Navid
Last Name: 
Rastkhadiv
Gender: 
M

هاشمی پور

فارسی
نام: 
سید حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Seyed Hossien
Last Name: 
Hashemipour
Gender: 
M