بسته تزریق پساب واحدهای نمک زدایی

Crude oil disposal reinjection units
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
31
سال: 
1396
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ناصری حسینی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Naseri Hosseini
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
31
Year: 
2018
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ناصری حسینی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Naseri Hosseini
Gender: 
M