طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2146
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدیsort descending
1 سوپاپ چرخشی جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم Image icon 7-j-67.jpg
2 سیستم تجزیه و تحلیل سیگنال الکتروکار دیوگرام جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  مهندسی پزشکی تحقیق دوم PDF icon 1- زرتشتی کرمانی.pdf
3 فناوری در خصوص گیاهان مهندسی زنتیک شده جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی پاکستان کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده دوم PDF icon 10- Riazuddin.pdf
4 دستگاه مذاب ریز نیمه اتوماتیک جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش آموزی ایران مکانیک پژوهش‌های توسعه‌ای سوم Image icon 8-j-71.jpg
5 دستیابی به دانش فنی پوشش‌های کرم سخت جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد  تحقیقات کاربردی اول مشترک PDF icon 12-12.pdf
6 پروژه عصر 67 جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه تحقیقات کاربردی دوم Image icon 9- عصر 67.jpg
7 تهیه آنتی بادی منوکلونال علیه مرفین جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران علوم پزشکی دانشجویی - کارشناسی ارشد دوم Image icon 2-j-21.jpg
8 میت بوکس برنامه پذیر جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران مکاترونیک - دوم PDF icon 18-j- 47.pdf
9 ساخت پلاستیک زیست تخریب پذیر جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران شیمی - سوم PDF icon 14-j- 83.pdf
10 دستگاه گردو شکن جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران مکانیک - اول Image icon 6-j-72.jpg
11 تحقیقات کاربردیکنترل بیولوژیک و تلفیقی آفات باغ های سیب مشهد جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم مشترک PDF icon 11-41.pdf
12 نانو ابزارهای پلیمری جدید برای رهش دارو جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های خارجی هند فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 22-e-53.pdf
13 مکانیزمهای اختلال چربی در مقاومت انسولین جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج کانادا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ دوم
14 تولید ترکیب بین فلزی آلومیناید تیتانیم گاما و گروزیت به‌ روش احیای آلومینوترمیک دی اکسید تیتانیم جشنواره بین المللی خوارزمی 19 1384 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد اختراع سوم PDF icon 19-35.pdf
15 طراحی و ساخت دستگاه حفار چاه نیمه عمیق دهانه گشاد و کول گذار مکانیکی و متعلقات جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های داخلی ایران مکانیک اختراع سوم PDF icon 14-27.pdf
16 دستگاه ساخت نانو لوله های کربنی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران نانوتکنولوژی - دوم PDF icon 14-j- 84.pdf
17 برانکارد نظامی جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - سوم Image icon 11-j-74.jpg
18 پیاده سازی چند پردازشی جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-60-a.jpg
19 آجر بتنی جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران عمران - دوم Image icon 7-j-35.jpg
20 طراحی و توسعه مواد مزوپور جهت‌دار به منظور استفاده در کاتالیست‌ها، سنسورها و محیط زیست جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح های خارجی چین مواد، متالورژی و انرژی های نو پژوهش‌های کاربردی - PDF icon 32- 20.pdf

Pages