طرح ها

نمایش 121 تا 140 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابتsort descending کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
121 تصویر‌سازی کتاب‌های نوجوانان جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش آموزی ایران هنر و معماری - دوم PDF icon 10-j- 88.pdf
122 تصویرسازی کتاب "هفت وادی سیمرغ" جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران هنر و معماری - دوم Image icon 12-j-92.jpg
123 منم سفیر عشق جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - دوم Image icon 7-j-52.jpg
124 میت بوکس برنامه پذیر جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران مکاترونیک - دوم PDF icon 18-j- 47.pdf
125 اولین نرم افزار مدل سازی مولکولی برای جاوامول جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-60-b.jpg
126 دستگاه ساخت نانو لوله های کربنی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران نانوتکنولوژی - دوم PDF icon 14-j- 84.pdf
127  سامانه نیمه خودکار رانندگی جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 9-j- 79.pdf
128 آیینه سه گانه جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم Image icon 6-j-94.jpg
129 دستگاه اندازه‌گیری طول منحنی جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - دوم PDF icon 17-j- 43.pdf
130 دستیار مربی فوتبال ( نرم‌افزار برای شبیه سازی تاکتیک‌های فوتبال) جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران کامپیوتر - سوم Image icon 12-j-65.jpg
131 شیر متحرک در آبیاری تحت فشار جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش آموزی ایران مکانیک پژوهش‌های توسعه‌ای سوم Image icon 8-j-68.jpg
132 هم صحبت رندان جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-51-a.jpg
133 قلم سه بعدی جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - دوم PDF icon 20-J- 37.pdf
134 پژوهش: رودخانه دُر یتیم جنوب جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - دوم PDF icon 14-j- 91.pdf
135 شیر هیدرولیک جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم Image icon 11-j-68.jpg
136 کلاج و ترمز بدون ساییدگی جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران مکانیک - دوم Image icon 6-j-80-a.jpg
137 نرم افزار آموزشی رسم ساختار کووالانسی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران شیمی - سوم Image icon 16-j-72.jpg
138 فرهنگ معنوی کلاردشت جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-48.jpg
139 قفس مخصوص گرفتن بچه درختی زنبور عسل جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم PDF icon 13-j- 93.pdf
140 نت‌های بارانی برای یک کمانچه سوخته جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی پژوهش‌های بنیادی دوم Image icon 8-j-67.jpg

Pages