گیتی بین

فارسی
نام: 
نوریه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
گيلان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
noriyeh
Last Name: 
gitibin
Gender: 
F