طرح ها

نمایش 2221 تا 2236 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2221 حذف آلاینده‌های آبی و صنعتی توسط نانو فیلتر طبیعی اکسید آهن بر پایه الیاف خرما جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران نانو تکنولوژی - دوم PDF icon 20-J- 42.pdf
2222 دستگاه الکتروریسی آموزشی جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران نانو تکنولوژی - سوم PDF icon 20-J- 43.pdf
2223 تقلای پیدایش جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران هنر - اول PDF icon 20-J- 48.pdf
2224 تارین پوست جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 20-J- 50.pdf
2225 فیلم کوتاه "آینه‌ها نمی‌شکنند" جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 20-J- 51.pdf
2226 پارچ و کوزه‌ی دوجداره جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 20-J- 49.pdf
2227 نگار ط جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 20-J- 53.pdf
2228 خلاء دید جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 20-J- 52.pdf
2229 مجموعه شعر "کدام تو؟" جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - اول PDF icon 20-J- 55.pdf
2230 مجموعه شعر "از چشم پنجره" جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - اول PDF icon 20-J- 54.pdf
2231 مجموعه داستان‌های کوتاه به زبان انگلیسی با عنوان رنگ زندگی جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات - دوم PDF icon 20-J- 57.pdf
2232 مجموعه شعر: من بین آسمان و زمین گیر کرده‌ام جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - دوم PDF icon 20-J- 58.pdf
2233 دردهای روییدنی جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - دوم PDF icon 20-J- 56.pdf
2234 داستان از گربه بپرس جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 20-J- 59.pdf
2235 مجموعه داستان "افسار" جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 20-J- 61.pdf
2236 ضرب المثل‌های محلی خواف جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 20-J- 60.pdf

Pages