طرح ها

نمایش 2141 تا 2160 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2141 سامانه دیدبان و مدیریت امور دانش آموزان جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کامپیوتر - سوم PDF icon 19- 44.pdf
2142 بررسی نوسان بال پروانه در تونل باد جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 19- 47.pdf
2143 همزن خودکار با بخار جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 19- 46.pdf
2144 تولید نانو الیاف از عصاره پوست مرکبات جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران فناوری نانو - سوم PDF icon 19- 41.pdf
2145 توپ اصطکاک جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران فیزیک و نجوم - سوم PDF icon 19- 50.pdf
2146 بررسی زمینه‌های فرهنگی و دینی استان کردستان در تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم دینی و قرآن پژوهی - دوم PDF icon 19- 51.pdf
2147 بررسی غلط های متداول در محتوای پیام‌های دانش آموزان در شبکه های اجتماعی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - دوم PDF icon 19- 57.pdf
2148 مجموعه شعر"دوم شخص" جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - دوم PDF icon 19- 56.pdf
2149 در اوج غم لبخند بزن جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 19- 59.pdf
2150 داستانی که نمی دانیم هست جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 19- 58.pdf
2151 بسته کمک آموزشی "نقاشی رها" جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - دوم PDF icon 19- 52.pdf
2152 آزمون‌گر گفتار درمانی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - دوم PDF icon 19- 53.pdf
2153 روپوش آموزشی قصه و داستان مقطع پیش دبستانی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - دوم PDF icon 19- 54.pdf
2154 بررسی پیوند میان لالایی‌ها و عناصر و ساخت‌های آن بر فرهنگ جامعه جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - سوم PDF icon 19- 55.pdf
2155 اثری برگزیده در دستگاه شور جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - اول PDF icon 19- 60.pdf
2156 آموزش هنر تذهیب به کودکان نابینا جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 19- 61.pdf
2157 کتاب فرش کودکان جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 19- 62.pdf
2158 مجموعه عکس " نگاه ساده من" جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - دوم PDF icon 19- 63.pdf
2159 فیلم داستانی « سبک مثل پرواز » جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 19- 64.pdf
2160 بازسازی تعدادی از تصانیف قدیمی دوره قاجار جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 19- 65.pdf

Pages