دوتی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم زیستی و پزشکی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حمیدی

فارسی
نام: 
زکیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
گنبد كاووس

صحرایی سراب

فارسی
نام: 
شهلا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
گنبد كاووس