طرح ها

نمایش 2261 تا 2280 از 2329
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
2261 بکارگیری نقوش گلیم در معماری جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران هنر - اول PDF icon 18-j- 65.pdf
 1. زیدآبادی نژاد

  محمدامین
2262 عکاسی مشاغل سخت جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 18-j- 66.pdf
2263 حکومت جهانی: مقایسه نظریه‌های معاصر غربی با اندیشه مهدویت جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران علوم دینی و قرآن پژوهی - سوم PDF icon 18-j- 67.pdf
2264 شعر- نگاه جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - اول PDF icon 18-j- 68.pdf
 1. خوبان ازغدی

  امیرمحمد
2265 شعر- دارایی من امانتی‌های شماست جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 18-j- 69.pdf
2266 داستان"سلوک" جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 18-j- 70.pdf
2267 داستان‌هایی با مضمون اجتماعی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 18-j- 71.pdf
 1. امیری

  فرید
2268 "Me: Inner Fire" آتش درون جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران ادبیات - سوم PDF icon 18-j- 72.pdf
 1. معینی پور

  انسیه
2269 دستگاه خودکار برداشت خرفه جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - اول PDF icon 19- 36.pdf
 1. فیروزی

  امیرحسین
 2. انصاری نسب

  ابوالقاسم
2270 دستگاه بذرکار نوار کشاورزی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم PDF icon 19- 37.pdf
2271 دستگاه خودکار کشت خیار جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم PDF icon 19- 38.pdf
 1. قاسمی

  محمد
2272 فوتبال دستی بیماران حسی حرکتی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - دوم PDF icon 19- 39.pdf
2273 دستیار پلیت 96خانه جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - سوم PDF icon 19- 40.pdf
 1. فهیمی

  فاطمه
2274 دستگاه کمکیار خواندن نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران مکاترونیک - دوم PDF icon 19- 45.pdf
2275 بررسی خطوط در فضای سه بعدی با رویکرد دنباله استورمی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران ریاضی - دوم PDF icon 19- 48.pdf
 1. صالح

  مهدی
2276 اثباتی برای حدس کیمبرلینگ درباره دنباله های امضاء جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران ریاضی - سوم PDF icon 19- 49.pdf
 1. امینی

  متین
2277 میکرو استریواسکوپ سه بعدی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران برق والکترونیک - دوم PDF icon 19- 42.pdf
 1. فراهانی

  متین
2278 سامانه تشخیص ربات از انسان برای ویرایش متون فارسی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کامپیوتر - دوم PDF icon 19- 43.pdf
 1. ضیایی

  امیررضا
 2. سلیمی

  سینا
2279 سامانه دیدبان و مدیریت امور دانش آموزان جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کامپیوتر - سوم PDF icon 19- 44.pdf
2280 بررسی نوسان بال پروانه در تونل باد جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 19- 47.pdf

Pages