برگزیدگان

نمایش 101 تا 120 از 3008
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort ascending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
101 2410 سید آهنگ کوثر مرد 698 آبخوان داری جشنواره بین المللی خوارزمی 10 ایران
102 2275 صدیقه کهریزی زن 573 انحراف سنج لگن، لوردزیمتر الکتریکی پرتابل،لوردزیمتر کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 5 ایران
103 4798 بنیامین کنکاشور مرد 417 طراحی و ساخت دستگاه آزمونگر محفظه احتراق توربین گاز جشنواره جوان خوارزمی 19 ایران
104 4023 فرهاد کمرئی مرد 1969 مجموعه داستان کوتاه جشنواره جوان خوارزمی 15 ایران
105 3999 سید امیدرضا کمانه مرد 1957 نمایشگر سه بعدی مجازی دوطرفه بدون نیاز به عینک جشنواره جوان خوارزمی 15 ایران
106 4532 مصطفی کمال‌زاده یزدی مرد 228 طراحی وساخت دستگاه تست فشار در نرخ کرنش بالا (هاپکینسون بار) جشنواره جوان خوارزمی 10 ایران
107 3730 ‌احسان کمالی پایین دروازه مرد 1784 دستگاه تقسیم اتوماتیک جشنواره جوان خوارزمی 11 ایران
108 4328 سیدمسعود کمالی شهری مرد 70 طراحی و ساخت دستگاه Hole-Drilling (به منظور اندازه گیری تنش های پسماند) جشنواره جوان خوارزمی 4 ایران
109 4616 امیر حسین کمالی دشت ارژنه مرد 297 سیستم نرم افزاری استخراج و ارسال موقعیت مکانی تلفن همراه جشنواره جوان خوارزمی 12 ایران
110 4455 احمد کمالی خواه مرد 159 طراحی و ساخت دستگاه کلمپ داخلی خط لوله های نفت و گاز جشنواره جوان خوارزمی 7 ایران
111 2702 علیرضا کمالی مرد 983 تولید ترکیب بین فلزی آلومیناید تیتانیم گاما و گروزیت به‌ روش احیای آلومینوترمیک دی اکسید تیتانیم جشنواره بین المللی خوارزمی 19 ایران
112 3757 ثمین کمالی زن 1801 بررسی و تحلیل کیفیت عناصر داستانی "پی‌رنگ" ، "شخصیت" و "درون مایه" در خسرو شیرین نظامی جشنواره جوان خوارزمی 11 ایران
113 2224 سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی مرد 527 دستگاه اتوماتیک تفکیک و بوجاری آئرودینامیکی پسته جشنواره بین المللی خوارزمی 3 ایران
114 2428 سید مهدی کمال الدینی عزآبادی مرد 716 اختراع دستگاه بازگشایی لوله های مشبک چاههای نفت جشنواره بین المللی خوارزمی 10 ایران
115 2996 پرم کمار اوپال مرد 1264 کنترل بیماری واگیردار اسب در هند جشنواره بین المللی خوارزمی 9 هند
116 3128 اریک کلینپیتر مرد 1396 اثبات آنتی آروماتیسیته با اثر آنیزوتروپی در طیف 1H NMR جشنواره بین المللی خوارزمی 27 آلمان
117 3077 دیمیتار کلیسورسکی مرد 1345 مبانی علمی سنتز کاتالیزورهای بسیار کارآمد جشنواره بین المللی خوارزمی 20 بلغارستان
118 4552 مهدی کلوندی مرد 244 سامانه ابلق گیری و شستشوی خودکار Aircap روبات رنگ جشنواره جوان خوارزمی 10 ایران
119 2993 ما کانسپشن کلودیو لیزادا زن 1261 تکنولوژی پس از برداشت انبه کارآباو جشنواره بین المللی خوارزمی 8 فیلیپین
120 4109 محمدحسین کلهرجهاندوست مرد 2031 رمزنگاری تصویری جشنواره جوان خوارزمی 17 ایران

Pages