بررسی و تحلیل کیفیت عناصر داستانی "پی‌رنگ" ، "شخصیت" و "درون مایه" در خسرو شیرین نظامی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1388
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زبان و ادبیات فارسی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کمالی

فارسی
نام: 
ثمین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شيراز