تولید کتین و کیتوزان از ضایعات میگو

Production of chitin and chitosan from prawn shell waste
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
هند
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
فناوری شیلات
برگزیده(ها): 

کوماراپانیکر

فارسی
نام: 
گوپا کومار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
دهلی نو
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
بیوشیمی
English
Name: 
Gopakumar
Last Name: 
Kumara Panicker
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
Foreign
Country: 
India
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Winner
Rank: 
Third
Eng part: 
Keywords: 
Fisheries Technology
Researcher(s): 

کوماراپانیکر

فارسی
نام: 
گوپا کومار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
دهلی نو
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
بیوشیمی
English
Name: 
Gopakumar
Last Name: 
Kumara Panicker
Gender: 
M