کنترل بیماری واگیردار اسب در هند

Control of equine influenza epidemic in India
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
هند
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
مهمان افتخاری
رتبه: 
_
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کمار اوپال

فارسی
نام: 
پرم
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Prem
Last Name: 
Kumar Uppal
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
Foreign
Country: 
India
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Guest of Honor
Rank: 
_
Researcher(s): 

کمار اوپال

فارسی
نام: 
پرم
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Prem
Last Name: 
Kumar Uppal
Gender: 
M