برگزیدگان

نمایش 1 تا 20 از 3032
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگی جنسیتsort descending کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
1 2664 زهرا رهنورد زن 945 تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی جشنواره بین المللی خوارزمی 18 ایران
2 3380 الهام احمدی زن 1558 دستگاه نمره چشم جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران
3 4083 پریسا میرجانی زن 2013 سرایی در دل کویر جشنواره جوان خوارزمی 16 ایران
4 3439 سنیبه زنجری زن 1593 نگرش نو بر تاریخ ادبیات ایران و جهان جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران
5 4142 معصومه شیری زن 2058 تبدیل خودکار به فازمتر جشنواره جوان خوارزمی 18 ایران
6 4201 نجمه رضایی بلان زن 2100 در اوج غم لبخند بزن جشنواره جوان خوارزمی 19 ایران
7 3471 مهسا فغفوریان زن 1617 آسفالت گلس بید جشنواره جوان خوارزمی 7 ایران
8 3557 مرضیه آژنگ زن 1670 عناصر تصویری در حجاری ، گچ‌بری و نقاشی‌های قلعه چالشتر جشنواره جوان خوارزمی 8 ایران
9 2956 مهناز بادامچیان زن 1224 روش نوینی در توقف تکثیر سلولهای سرطانی جشنواره بین المللی خوارزمی 13 آمریکا
10 4952 حدیث حسن‌زاده زن 4982 آنگونه که یاری می کنی یاری می‌شوی(حضرت علی(ع)) جشنواره جوان خوارزمی 21 ايران
11 4469 یاسمن فرزان زن 173 مطالعه روابط بین پارامترهای جرم نوترینو و دو قطبی الکتریکی ذرات بنیادی جشنواره جوان خوارزمی 8 ایران
12 4788 عطیه ضیغمی زن 409 تلفیق نگاره‌های شرقی با هنر تصویرگری نو جشنواره جوان خوارزمی 18 ایران
13 3761 فرشته فخری راینی زن 1804 فرآیند حل مسئله در قرآن جشنواره جوان خوارزمی 11 ایران
14 5216 مائده دهنوی پاریزی زن 5243 دکمه نجات صنعتی جشنواره جوان خوارزمی 23 ایران
15 4626 فاطمه نمازی زن 304 جداسازی تک یاخته Besnoitia caprae و کشت آن در شرایط in vivo و in vitro جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
16 3793 مینا پلمه  زن 1827 طرز تشخیص اوره افزوده به شیر  جشنواره جوان خوارزمی 12 ایران
17 3192 زهرا یعقوبی زن 1449 مجموعه شعر جشنواره جوان خوارزمی 1 ایران
18 3251 سمیه علیمردانی زن 1486 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره بابونه (رومی) جشنواره جوان خوارزمی 3 ایران
19 4329 الهام اندرودی زن 71 باز زنده سازی کاروانسراهای جاده ابریشم جشنواره جوان خوارزمی 4 ایران
20 3938 زهرا یزدانبخش زن 1917 بیداری اسلامی جشنواره جوان خوارزمی 14 ایران

Pages