طرح ها

نمایش 2181 تا 2191 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیتsort descending رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2181 موتور دو زمانه دوبل جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران کشاورزی کاردانی سوم Image icon 3-j-33-a.jpg
2182 میکرو ربات 2 جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 3-j-33-b.jpg
2183 مشکل انسان جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران هنر کاردانی اول Image icon 6-j-34.jpg
2184 عینک خودکار جوشکاری جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران برق و الکترونیک کاردانی اول Image icon 6-j-35.jpg
2185 دستگاه اعمال رنگ بصورت اتوماتیک جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران شیمی کاردانی اول Image icon 6-j-36.jpg
2186 نمایشگر تبلیغاتی مکاترونیک جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران برق و الکترونیک کاردانی اول Image icon 6-j-37.jpg
2187 نگاه انتزاعی به طبیعت و زندگی جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران هنر کاردانی دوم Image icon 6-j-38.jpg
2188 دستگاه شش کاره جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 2-j-29-A.jpg
2189 بررسی افزایش سرعت واکنش شیمیایی در اثر اعمال کار مکانیکی جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران فیزیک کاردانی دوم Image icon 6-j-39.jpg
2190 مته سوارخ چهارگوش جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 2-j-29-B.jpg
2191 دستکش دست کن جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش پژوهان ایران - کاردانی سوم Image icon 5-j-33.jpg

Pages