سیستم نمکزدایی (آب شیرین کن) با استفاده از خاصیت اسموز معکوس

A reverse osmosis desalination unit
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
اردن
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

النمر

فارسی
نام: 
محمد احمد
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Mohd Ahmad
Last Name: 
Al-Nimr
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
Foreign
Country: 
Jordan
Field: 
Mechanics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

النمر

فارسی
نام: 
محمد احمد
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Mohd Ahmad
Last Name: 
Al-Nimr
Gender: 
M