طراحی و ساخت انواع جدیدی از پیل‌ سوختی و ماهیچه مصنوعی با کارآیی بالا با به‌کارگیری غشاهای نانوکامپوزیتی حاوی نانوالیاف تبادل‌گر یون

Design and manufacture of new types of fuel cell and artificial muscle highly efficient with the use of nanocomposite membranes containing Ion-exchange polymer nanofibers
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری نانو
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شعبانی

فارسی
نام: 
ایمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Iman
Last Name: 
Shabani
Gender: 
M

حسنی صدر آبادی

فارسی
نام: 
محمد مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mohammad Mehdi
Last Name: 
Hassani Sadrabadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Nano Technology
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

شعبانی

فارسی
نام: 
ایمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Iman
Last Name: 
Shabani
Gender: 
M

حسنی صدر آبادی

فارسی
نام: 
محمد مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mohammad Mehdi
Last Name: 
Hassani Sadrabadi
Gender: 
M