طرح ها

نمایش 2181 تا 2191 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دورهsort ascending سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2181 بررسی تجربی ناپایداری احتراق دریک رم جت آزمایشگاهی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران مکانیک دانشجویی - کارشناسی ارشد - Image icon 1-j-20.jpg
2182 مبارزه بیولوژیک با حلزونهای آبزی ناقل بیماری انسان و دام جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم زیستی  تحقیق سوم PDF icon 1- تیرگری - سیاوش.pdf
2183 بیل مکانیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- وثوقی زاده.pdf
2184 نظریه دلتا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-35.jpg
2185 همایش صوتی و تصویری در شبکه‌های کامپیوتری مبتنی بر استاندارد اترنت (ویدئو کنفرانس) جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر دانشجویی - کارشناسی - Image icon 1-j-21.jpg
2186 دستگاه رمز کننده تلفن و بی سیم جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر تحقیق سوم PDF icon 1- مرکز تحقیقات دانشگاه شریف.pdf
2187 انواع سمپاش و وسائل دفع آفات جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار سوم PDF icon 1- معیری - حسین.pdf
2188 مردم شناسی تایباد جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-36.jpg
2189 طراحی و ساخت هفت مکانیزم برای رباتهای دست مکانیکی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران برق - مکانیک آزاد - Image icon 1-j-22.jpg
2190 جستجوی پیروژنها در فرآورده های تزریقی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیق سوم PDF icon 1- رفیعی تهرانی.pdf
2191 ساخت داروهای ضد ویروسی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی اختراع اول PDF icon 1- حکیم الهی.pdf

Pages