صادقی

فارسی
نام: 
احسان‌الله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Ehsanollah
Last Name: 
Sadeghi
Gender: 
M