طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2191
ردیف عنوانsort ascending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 یک قضیه مقدار میانگین در فضاهای آسپلوند جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 10-j- 19.pdf
2 یک روش سیستماتیک به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح مالی در مسائل تصمیم گیری آتی با حداکثر سود مورد انتظار با استفاده از منطق فازی جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران صنایع و مدیریت فناوری  پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 10-j- 34.pdf
3 یک روز با کودک جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش پژوهان ایران هنر و معماری پژوهش‌های کاربردی دوم Image icon 8-j-26.jpg
4 یک اثرهنری (طراحی شده برای فضاهای شهری، میادین، پارکها و ...) جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران هنر و معماری ابتکار دوم PDF icon 10-j- 46.pdf
5 یخچال جذبی C-R-32-04 جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-43.jpg
6 یازده داستان کوتاه جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم Image icon 16-j-78.jpg
7 یادواره شهدا جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم PDF icon 15-j- 100.pdf
8 گیرنده دو کاناله فوق سریع با ابعاد کوچک در باند فرکانسی 2-18 گیگا هرتز جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر  طرح‌های توسعه‌ای اول PDF icon 20-J- 16.pdf
9 گیربکس با سامانه انتقال پیوسته جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش آموزی ایران مکانیک - دوم PDF icon 10-j- 75.pdf
10 گیاه کن نیمه خودکار جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران مکانیک - دوم PDF icon 14-j- 67.pdf
11 گیاه مصنوعی جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران زیست جانوری پزشکی - دوم Image icon 6-j-83-a.jpg
12 گونه شناسی سیاسی علمای دینی از دیدگاه امام خمینی (ره) جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران علوم انسانی دانشجویی - کارشناسی سوم Image icon 2-j-27.jpg
13 گوناگونی بیولوژیک کنه‌های قرمز پارازیتنگونا در ایران و ببولوژی و رفتار کاوشگری کنه بر روی شته انار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-17.jpg
14 گلیم افسانه‌ای  جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم Image icon 12-j-95.jpg
15 گلدان خودکفا جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-54.jpg
16 گلدان تجزیه پذیر جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران کشاورزی و زیست گیاهی - اول Image icon 6-j-59.jpg
17 گلخانه ایرانی فراز جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی نوآوری دوم PDF icon 30- سیدی.pdf
18 گلبرگ زعفران، شناساگری به صرفه جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش آموزی ایران شیمی - سوم PDF icon 15-j- 77.pdf
19 گسترش نظام¬های عددی نامتعارف در حساب کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 33 1398 داخلی ایران برق و کامپیوتر بنیادی سوم PDF icon jaberi.pdf
20 گروه‌هایی که توسط تعداد متناهی زیر گروه پوشیده می‌شوند جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 9-j- 26.pdf

Pages