طرح ها

نمایش 21 تا 40 از 2191
ردیف عنوانsort descending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
21 PLC و سیستم حفاظت از دور جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم Image icon 13-27.jpg
22  سامانه نیمه خودکار رانندگی جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم PDF icon 9-j- 79.pdf
23 آب سرد کن سفالی جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران فیزیک و نجوم - دوم PDF icon 14-j- 79.pdf
24 آبخوان داری جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران کشاورزی  تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 10-24.pdf
25 آبکاری قطعات پلاستیک به روش ساده جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران شیمی - سوم Image icon 7-j-75.jpg
26 آبیاری آسان بوسیله دستگاه هشدار دهنده آبیاری باغات و مزارع جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران مکانیک - سوم Image icon 7-j-61.jpg
27 آثار گرافیکی جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم PDF icon 13-j- 99.pdf
28 آجر ایستا جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش آموزی ایران عمران - دوم PDF icon 13-j- 95.pdf
29 آجر بتنی جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران عمران - دوم Image icon 7-j-35.jpg
30 آداب رسوم مردم گیلان جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم PDF icon 14-j- 106.pdf
31 آریا گیت: درگاه یکپارچه و توسعه پذیر برای دسترسی به شبکه‌های مخابراتی جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 28- 48.pdf
32 آزمایشگاه مجازی اینترنتی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-53.jpg
33 آزماینده اتوماتیکی ترکیبی میانمداری بردهای الکترونیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار سوم Image icon 6- آزماینده اتوماتیکی.jpg
34 آزمونی برای سنجش خلاقیت جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - سوم PDF icon 20-J- 62.pdf
35 آزمون‌گر گفتار درمانی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - دوم PDF icon 19- 53.pdf
36 آسان آچار با کاربرد کشاورزی جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم Image icon 12-j-73.jpg
37 آسان روی حرکتی جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - سوم Image icon 16-j-70.jpg
38 آسانسور چند محوره کم مصرف جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش آموزی ایران مکانیک پژوهش‌های توسعه‌ای سوم Image icon 8-j-81.jpg
39 آستر کردن سطوح با ورقه های لاستیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  تحقیق سوم PDF icon 4- آستر کردن سطوح.pdf
40 آسفالت گلس بید جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران عمران - دوم Image icon 7-j-37.jpg

Pages