مجموعه طرحهای مهندسی پزشکی: تراکشن فیزیوتراپی و اینترفرانشیال تراپی

A set of medical engineering plans :computerized traction unit
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1369
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی پزشکی 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ناظمی مقدم

فارسی
نام: 
موسی الرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
80
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی پزشکی
English
Name: 
Mosarreza
Last Name: 
Nazemi Moghaddam
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
4
Year: 
1991
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biomedical engineering
Category: 
Innovation
Rank: 
First
Researcher(s): 

ناظمی مقدم

فارسی
نام: 
موسی الرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
80
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی پزشکی
English
Name: 
Mosarreza
Last Name: 
Nazemi Moghaddam
Gender: 
M