طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 ایزوله کردن پول جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-48.jpg
2 بررسی عصاره‌های گیاهی بر علیه آفات زنجره خرما جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-a.jpg
3 سنتز و بررسی اثرات مشتقات جدید پیرو لوایمیدازول و متیل سولفونیل ایمیدازتیل دی هیدرو پیریدین جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران فناوری‌های شیمیایی دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-14.jpg
4 نمایشگر اعداد فارسی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-37-b.jpg
5 آسیاب سیار جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-49.jpg
6 کاهش رشد و تولید افلاتوکسین به وسیله عصاره هوفاریقون جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-b.jpg
7 ارایه فیلتر جدید مبتنی بر هوش محاسباتی برای بهسازی تصویر جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-15.jpg
8 ساخت گرایی در ریاضی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-38-A.jpg
9 ده لت انتزاعی ( کلونی ) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-50.jpg
10 نرم‌افزار حل مسائل و اثبات قضایای هندسی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-54-a.jpg
11 اثر متقابل آمیگدال و ناحیه‎ CA1 ‎هیپوکمپ در مدل صرعی کیندلینگ و بررسی نقش گیرنده های آدنوزیتی A1 این نواحی در کنترل ‏حملات تشنجی موش صحرایی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران علوم پزشکی دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-16.jpg
12 لوله جمع شونده جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-38-B.jpg
13 کاوش گر چند منظوره جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-51.jpg
14 مثلث تقاضلی و مثلث خیام پاسکال جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-54-b.jpg
15 گوناگونی بیولوژیک کنه‌های قرمز پارازیتنگونا در ایران و ببولوژی و رفتار کاوشگری کنه بر روی شته انار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-17.jpg
16 دستگاه جمع آوری اطلاعات و کنترل و نرم‌افزار آریا جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-39-A.jpg
17 موتورهای خطی تک فاز جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-52.jpg
18 شیر قطع کننده خودکار آب جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-55.jpg
19 تفکیک پذیری چندگانه در گرافیک کامپیوتری جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران علوم پایه دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-18.jpg
20 دستگاه شوینده سطوح افقی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-39-B.jpg

Pages