طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2147
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 دستگاه گلچین زعفران جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-37.jpg
2 موتور خطی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-66.jpg
3 آینه سبقت جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-58-a.jpg
4 مته سوارخ چهارگوش جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 2-j-29-B.jpg
5 پارکومتر جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-46-B.jpg
6 نرم افزار شبیه سازی میدان الکتریکی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-38.jpg
7 مجموعه اشعار (من هنوز غزل فروشم ) و (مرثیه ای برای دلم ) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-67.jpg
8 کفش نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-58-b.jpg
9 دستگاه خش گیر سی دی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-47.jpg
10 نور سنجی ستارگان جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-39.jpg
11 اتوماسیون اداری جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-68.jpg
12 مجموعه طرحهای ابتکاری خودرو جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-59-a.jpg
13 بررسی اثر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و نوسانات الکترومغناطیس بر رشد باکتری E.coli جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-48-A.jpg
14 مطالعه عملکرد پروتئین‌ها با استفاده از روش اسپکترومتری جرمی و پروتومیکس جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح های خارجی آمريکا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی - PDF icon 32- 18.pdf
15 درک پاتوبیولوژی آسم و اختلالات مرتبط جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح های خارجی انگلستان علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی - PDF icon 32- 19.pdf ایمونوفارماکولوژی
16 طرح بینا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-40.jpg
17 کنترل ماشین از طریق موبایل جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-69.jpg
18 قبله و جهت نما (جهت استفاده نابینایان) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-59-b.jpg
19 بررسی تاثیر گفتگوی تمدن‌ها در آینده جهان جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-48-B.jpg
20 طراحی و توسعه مواد مزوپور جهت‌دار به منظور استفاده در کاتالیست‌ها، سنسورها و محیط زیست جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح های خارجی چین مواد، متالورژی و انرژی های نو پژوهش‌های کاربردی - PDF icon 32- 20.pdf

Pages