طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2292
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 سیستم ردیاب صدا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-25.jpg
2 گلدان خودکفا جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-54.jpg
 1. کافی

  جواد
 2. براتی

  علیرضا
3 اثر متقابل آمیگدال و ناحیه‎ CA1 ‎هیپوکمپ در مدل صرعی کیندلینگ و بررسی نقش گیرنده های آدنوزیتی A1 این نواحی در کنترل ‏حملات تشنجی موش صحرایی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران علوم پزشکی دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-16.jpg
 1. میرنجفی زاده

  سید جواد
4 بررسی و کشف اثرات عروس سنگ مهریزی جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-51-b.jpg
5 نرم‌افزار انجام سریع کارها جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-40-B.jpg
 1. غلامی

  امید
6 ماکت چرخبال جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-26.jpg
 1. رزاقی

  حمید‌رضا
7 نوارکن شیشه ای جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-55.jpg
 1. پایان

  سعید
8 گوناگونی بیولوژیک کنه‌های قرمز پارازیتنگونا در ایران و ببولوژی و رفتار کاوشگری کنه بر روی شته انار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-17.jpg
 1. صبوری

  علیرضا
9 اسکنر سه بعدی (3-D Scaner) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-a.jpg
10 کتابخانه الکترونیکی تحت شبکه جهانی جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-41-A.jpg
 1. شاملو

  مهدی
11 دستگاه تراش مداد جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-27.jpg
 1. افضلی‌فر

  پیروز افضلی‌فر
12 تصویر سازی (صفحه آرایی) جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-56.jpg
 1. خائف

  رودابه
13 تفکیک پذیری چندگانه در گرافیک کامپیوتری جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران علوم پایه دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-18.jpg
14 کاست مبدل واکمن به رادیو جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-b.jpg
 1. شجاعی

  علی اصغر
15 کنترلر ماشین تزریق پلاستیک جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-41-B.jpg
 1. کتابدار

  حمید
16 بیضی نگار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-28.jpg
 1. کیوان‌پور

  امیرحسین
17 کاوشگر 3 جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-57.jpg
18 آنالیز هارمونیکی شبکه های قدرت در شرایط ماندگار جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر دانشجویی - کارشناسی ارشد - Image icon 1-j-19.jpg
19 اسکن مافوق صوت جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-54-a.jpg
 1. نیکویی

  محمد علی
20 مینی اسیلوسکوپ جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-42-B.jpg
 1. ثابتی

  احمد

Pages