درک پاتوبیولوژی آسم و اختلالات مرتبط

Understanding the pathobiology of asthma and allied disorders
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
انگلستان
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
ایمونوفارماکولوژی
برگزیده(ها): 

هولگیت

فارسی
نام: 
استفان
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
English
Name: 
Stephen
Last Name: 
Holgate
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
Foreign
Country: 
England
Field: 
Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
_
Eng part: 
Keywords: 
Immunopharmacology
Researcher(s): 

هولگیت

فارسی
نام: 
استفان
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
English
Name: 
Stephen
Last Name: 
Holgate
Gender: 
M