طرح ها

نمایش 121 تا 140 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی
121 نقش موثر در مدون ساختن معماری سنتی ایران با رویکرد طراحی نقوش در هنرهای قدسی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران معماری و شهرسازی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 31- زمرشیدی 2.pdf
122 سامانه موقعیت یاب زمین پایه جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 31- یاوری - احیا 4.pdf
123 توسعه فناوری و تولید شش داروی نوترکیب جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی طرح‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 31- انصاری - سمیرا 10.pdf
124 نقش لیسه ها و سینو باکتری ها در پوسته های خاک زیستی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی آلمان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی طرح‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 31- بورخارد بودل.pdf
125 نانو کریستالهای فلزی پلاسما مایع کلوئیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی هنگ کنگ فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 31- جیانفانگ وانگ.pdf
126 بومی سازی و بهبود عملکرد و رفتار کلنی های زنبور عسل با استفاده از ملکه های اصلاح شده ایرانی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 31- طهماسبی 5.pdf
127 طراحی و ساخت کاتالیزورهای انتخابگر بر پایه ترکیبات مزوحفره منظم و کاربرد آنها در تبدیلات شیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 31- کریمی 3.pdf
128 معرفی ارقام جدید و برتر گل داودی خوشه‌ای، باغچه‌ای و شاخه بریده جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 31- شفیعی 6.pdf
129 تصویربرداری تک سلولی از سیگنالینگ سلول T جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی استرالیا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 31- کاترینا گاوس.pdf
130 سامانه انتقال نوری POTN ترابیتی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر طرح‌های توسعه‌ای اول PDF icon 31- بیگی - لطف اله 7.pdf
131 تجاری سازی سیستم فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر استانداردهای هوایی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران تجاری سازی برگزیده موفق در تولید ملی اول PDF icon 31- همتی - ادیبی 11.pdf
132 طراحی و ساخت توربین گاز MAP2B جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران مکانیک طرح‌های توسعه‌ای اول PDF icon 31- نظام آبادی 8.pdf
133 بسته تزریق پساب واحدهای نمک زدایی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران مکانیک طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 31- ناصری حسینی 9.pdf
134 تحریک ایمنی ذاتی بر علیه سرطان جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی فرانسه زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 31- اریک ویویه.pdf
135 تجزیه و تحلیل مواد اولیه خورشیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی سوئیس علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 31- ماجد شرگی.pdf
136 بسته ارتقای توربین گاز MGT-70 جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران مکانیک طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 30- عباسی اسحاق.pdf
137 ساخت ماشین آلات خط تولید مخازن گاز طبیعی ویژه خودرو جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران مکانیک طرح‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 30- ایزدی.pdf
138 نانو بیو حسگرهای الکتریکی برای تمایز سلولی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر نوآوری دوم PDF icon 30- عبدالاحد.pdf
139 توسعه دانش ترکیب های ارگانوسیلیکون در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- بلورچیان.pdf
140 طراحی و ساخت شبیه ساز فضا جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران هوافضا پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 30- لطیفی.pdf

Pages