طرح ها

نمایش 241 تا 260 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی
241 بهبود و افزایش پایداری و عملکرد ماکرو مولکولهای زیستی جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 53.pdf
242 روش‌های جدید و کارآمد برای سنتز مشتقات 4،3،1-اکسادیازول جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 54.pdf
243 جستجوگر الکترواپتیکی بردبلند (صادق 3) جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 26- 55.pdf
244 سیستم پیشرانش ژل جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم مشترک PDF icon 26- 58.pdf
245 کسب دانش فنی طراحی و تولید ژیروسکوپ فیبر نوری حلقه بسته جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم مشترک PDF icon 26- 61.pdf
246 چاپگر سه بعدی جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 26- 66.pdf
247 طراحی و ساخت دستگاه اسپارک پلاسما سینترینگ جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران مواد،متالورژی و انرژی‌های نو پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 26- 62.pdf
248 سیستمهای مشبک کاری چاههای نفتی و گازی جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 26- 63.pdf
249 طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون آزمون اینترلاک و پرتاب حامل ماهواره جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه ابتکار سوم PDF icon 26- 68.pdf
250 افزایش پاسخ ایمنی در انسان جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی انگلستان علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 78.pdf
251 سیستم‌های تهیه و ارزیابی کامپوزیت‌های ترموپلاستیک تقویت شده بوسیله کنف جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی مالزی مکانیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 26- 82.pdf
252 چراغ اطاق عمل رهائی جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران فیزیک  اختراع سوم Image icon 6- مهدی رهایی.jpg
253 مجموعه گیرنده پردازشگر و نمایشگر رادار (کاوش 1) جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم Image icon 6- کاوش1.jpg
254 سیستم کنترل لکوموتیوهای توزیع شده در طول قطار سنگین (لکوترل) جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار دوم Image icon 6- کریم محمدی.jpg
255 السابحات 3 (زیر دریایی نفر بر) جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق اول Image icon 6- السابحات.jpg
256 سوئیچ ترانزیت جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم Image icon 6- سوئیچ ترانزیت.jpg
257 فرآیند حذف تک مرحله ای سولفید هیدروژن از گازهای ترش در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  ابتکار سوم Image icon 6- فرآیند حذف سولفید.jpg
258 تعقیب کننده نور جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر دانش‌آموزی سوم Image icon 6- دانش آموزی 1.jpg
259 هواپیمای ابابیل 2 جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران هوا فضا  ابتکار سوم Image icon 6- هواپیمای ابابیل.jpg
260 ساخت و تولید آنتی بادیهای منوکلونال علیه رسپتورهای اختصاصی لکوسیت انسان جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی تحقیق دوم Image icon 6- قادری - عباس.jpg

Pages