ساخت لیزر مولکول ازت

Nitrogen laser
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1372
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فیزیک 
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مشهدی فراهانی

فارسی
نام: 
معصومه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Masomeh
Last Name: 
Mashhadi Farahani
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
7
Year: 
1994
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Winner Student
Rank: 
Second
Researcher(s): 

مشهدی فراهانی

فارسی
نام: 
معصومه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Masomeh
Last Name: 
Mashhadi Farahani
Gender: 
F